Gumball بازی: سخت کلاه فشار دادن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   478 85.45% with 55 votes

راهنما Gumball نجات داروین از یک منطقه خطرناک ساخت و ساز در سخت کلاه فشار دادن. fieldtrip مدرسه به محل ساخت و ساز چندان 'تی به عنوان امن به عنوان آن را برای تلفن های موبایل. خم قوانین فیزیک برای پیدا کردن داروین و ایمن نگه داشتن او. پیچ و تاب راه خود را از طریق تن از پازل در سخت بود فشار دادن.

کنترل بازی:
در بازی

Funny Gumball