Gumball بازی: یاران چیزهایی که بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   16123 87.5% with 184 votes

تاریخ Gumball 'ها تلاش RPG حماسه در یاران اوضاع! در تلاش برای "dangerproof " خانه Watterson، ننه جان جوجو و جو در زمان بچه ها 'مسائل و آن را در قسمت های خطرناک ترین Elmore پنهان می کردند. تیم به عنوان Gumball، داروین، و Anais مبارزه با ارواح و هیولا در 8 ماموریت بزرگ! بخش قوانین ننه جان 'ها و مسائل خود را به پشت در یاران اوضاع. انجمن فلش: حرکت انجمن فضا: اکشن انجمن Z: پرسشنامه انجمن

کنترل بازی:
در بازی

Funny Gumball