بازی Gumball : یورو 2016 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   4812 80% with 60 votes

آیا شما آماده برای بازی برای کشور خود در جام تون در این سال ؟ انتخاب یک تیم از 18 TOONS ، در حال حاضر این برنامه شامل دختران Powerpuff ' آلاله ، ما برهنه خرس' خرس یخ، و ماجراجویی زمان 's با BMO . تون جام 2016 سریع و خشمگین است ، بنابراین به پا زدن برخی از چمن!

کنترل بازی:
در بازی

Funny Gumball