بازی Gumball: دیسک دوئل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   414 91.11% with 45 votes

دوئل دیسک یک بازی هاکی روی هوا فوق العاده به اندازه یک به Gumball لمسی دیوانه است. شما و حریف خود آن را در نوبت به پرتاب دیسک، به ثمر رساند امتیاز برای گرفتن آن گذشته یکدیگر. شما می توانید آن حلقه، جستن آن و حتی انجام یک پرتاب قدرت ویژه به گول حریف خود را. امتیاز بیشتر از آنها به پیشرفت را به دور بعدی. بازی به عنوان Gumball، داروین، پاتریک فیتزجرالد و بسیاری دیگر از این باند المور و ببینید که چقدر شما می توانید در رقابت بروید!

کنترل بازی:
در بازی

Funny Gumball