Gumball بازی: دینو خر داش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   9718 84.35% with 115 votes

وقتی تینا T-رکس آنایس، شرانت-ماریتیم 'دیزی عروسک خر طول می کشد، آنایس، شرانت-ماریتیم استخدام Gumball و داروین برای کمک به او را به عقب بر گردیم. طرح ساده است. گام اول: دزدکی حرکت کردن به تینا 'ها لانه خرگوش و غیره بدون بیدار شدن او. گام دوم: بهم زدن تینا با میله فلزی تا او قطره عروسک. گام سوم: اجرا برای زندگی شما

کنترل بازی:
در بازی

Funny Gumball