Gumball بازی: ارواح کلاس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   274 87.1% with 31 votes

وقتی پنی آغاز شده حلق آویز کردن با لسلی، Gumball حسودی دیوانه. در حال حاضر روح حسادت خود را بر روی شل است. استفاده از گرد و غبار سحر و جادو به دام حسادت قبل از آن را آلوده کل مدرسه. راهنما Gumball دور کردن شر specters در ارواح کلاس.

کنترل بازی:
در بازی

Funny Gumball