بازی gumball: ارواح طبقاتی html5 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

نسخه ارواح کلاس برای موبایل. وقتی پنی با لسلی شروع به حلق آویز کرد، گومبول حسادت دیوانه کرد. در حال حاضر روح حسادت خود را بر روی شلاق است. قبل از اینکه کل مدرسه را آلوده کند، از غبار جادویی استفاده کنید تا حسادت را تسخیر کنید. کمک به gumball جمع کردن شر تماشاگران در ارواح طبقاتی.

کنترل بازی:
در بازی

Funny Gumball