بازی های gumball: squad bro بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   51 83.33% with 6 votes

gumball، darwin و anais تبدیل به برادران برادران برادران برای از بین بردن نیروهای شیطانی حمله به شهرستان elmore.

کنترل بازی:
در بازی

Funny Gumball