Gumball بازی: نبرد پرتاب کنندگان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12615 89.36% with 141 votes

دعوت از همه پرتاب کنندگان نبرد! هنگامی که روز به طور متوسط ​​در کوچه بازی بولینگ را به تهاجم بیگانه می شود، این ها 'تا Gumball، داروین، و آنایس، شرانت-ماریتیم برای نجات جهان! راه اندازی بولینگ توپ به سر و صدا موجودات پین بیگانه. از بند باز کردن حملات عالی را به شخص مهم در میان یکدسته بیگانه! دانلود استفاده از ماوس را به حمله، "WASD " را به حرکت و فاصله برای پایکوبی

کنترل بازی:
در بازی

Funny Gumball