Gumball: ارواح کلاس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   15629 84.32% with 185 votes

وقتی پنی آغاز شده حلق آویز کردن با لسلی، Gumball کردم دیوانه حسادت. حالا روح حسادت خود را بر روی شل. استفاده از گرد و غبار سحر و جادو به حسادت دام قبل از آن را آلوده کل مدرسه. راهنما Gumball دور کردن اشباح شر در ارواح کلاس.

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Gumball