به Gumball معرفی نر 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   277 79.41% with 34 votes

به Gumball معرفی نر 2 یک بازی پلت فرم بزرگ است . Gumball و دوست خود داروین در معرفی نر از دست داد. شما نیاز به کمک به آنها برای خارج شدن وجود دارد . شما نیاز به جمع آوری تمام از آب نبات و قرار دادن آنها در کیک. شما نیاز به پایان تمام 10 سطح . برای کنترل استفاده از فلش به Gumball کلید، برای کنترل داروین استفاده از W، A، D . موفق باشید! فلش
، نمد


کنترل بازی:
در بازی

Funny Gumball