قطره آدامس هاپ 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

به عنوان صفحه نمایش کتیبه خودرو، به عنوان شما آن را بیش از شکاف نگه داشتن سر، سراسر دشمنان، و اجتناب از موشک

کنترل بازی:
پلیر 1: کلیدهای پیکان - حرکت می کند. 2 بازیکن: W، A، S، D - حرکت می کند.

AdventureObstacleCollecting Drop