Guitar Hero Anh hùng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   5322 70.67% with 75 votes

Làm bạn có những gì nó cần là một anh hùng thực sự Guitar Hero?

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với các phím mũi tên.

MusicTiming GuitarHero