جشن مهمان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   72 77.78% with 9 votes

بستگان و دوستان خود را برای صرف شام به خانه شما آمده است. شما باید برای دعوت و خدمت به مواد غذایی به آنها.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

Role PlayingGirlFoodFood ServingGirlsGuestFeast