Grow trong Ties Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

cửa hàng cà vạt không bao giờ bận rộn này! Cái đó

Điều khiển:
Hướng dẫn: Grow: Phải / D / Z / Up Cắt: Trái / X / F / Xuống

Misc