לגדול עניבות משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

חנויות עניבה לעולם לא עסוקות זה! זֶה

בקרות משחק:
הוראות: Grow: ימין / D / Z / Up חותכים: שמאל / X / F / מטה

Misc