Lớn lên Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Phát triển và Guard là một trò chơi tháp quốc phòng đơn giản, tuy nhiên, sự đơn giản này cho biết thêm một chiều hướng khác. Có một twist nông nghiệp! Bạn phải mở rộng lực lượng lao động của mình và làm điều đó mà không bị phá sản! Mở rộng đất của bạn và bảo vệ chúng khỏi đoán những gì? Côn trùng! Những loài côn trùng đi cướp giựt là loài gây hại! Chiến đấu với họ như bạn chiến đấu chống lại sức mạnh!

Điều khiển:
Hướng dẫn: Chọn: Trái nhấp chuột

Strategy