داماد اتاق بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   85 61.54% with 13 votes

این بازی نسبت به کودکان بسیار جوان را هدف قرار داده است - بنابراین تو هشدار داده شده است! آن س 'ناز، بازی ساده پاک کردن مستقر در مکان های مختلف یک خانه.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsMouse SkillGrooming