Cửa hàng tạp hóa mua sắm Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   16870 70.59% with 238 votes

Ồ không! Tủ lạnh không có gì! Nhưng có 's không có lý do để cảm thấy xuống, bạn' lại sẽ cần phải giúp mẹ đi mua sắm. Và có lẽ nếu bạn 'lại tốt, bạn có thể có được cho mình một điều trị thực sự tốt đẹp!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để click vào các tab thể loại để chọn các mục mà bạn thích!

CookingGirlMotherDressDress UpDaughterShoppingMallGrocery