ماجراجویی خاکستری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

ماجراجویی خاکستری بازی platformer رنگارنگ با 30 سطح گسترده در 3 دنیاهای مختلف است. و حتی سطوح سفارشی توسط جامعه گریزلی مشاهده کنید .. شما می توانید از مخالفان با پریدن بر روی آنها و یا پرتاب سیب در بینی آنها ضرب و شتم!

کنترل بازی:
کلید فلش حرکت می کند. گالری نوار فضایی برای پرش. استفاده از اشاره گر ماوس به کنترل ویرایشگر نقشه، در صورتی که شما می خواهید برای ایجاد جهان سفارشی خود را!

AdventurePlatformsCollecting BearGrizzly