Sự nướng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Xác định các thực phẩm mong muốn tìm kiếm của khách hàng và phục vụ cho họ. Để chuẩn bị thức ăn, đặt tấm trên bàn, nướng thực phẩm và sau đó đặt các thực phẩm nướng trên đĩa và phục vụ cho khách hàng. Để kiếm được nhiều tiền hơn, nướng các thực phẩm hoàn hảo và phục vụ thực phẩm một cách nhanh chóng. Ném thực phẩm bị lãng phí vào thùng rác. Lấy tiền từ truy cập khi khách hàng đặt nó. Đạt được mục tiêu ở mỗi cấp để tiến tới cấp độ cao hơn.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

KidsFoodCookingFood ServingGrilling