Green City xe Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

viên có thể của bạn một cách chính xác nhất có thể vào không gian đáng kể. Không đánh xe khác và chướng ngại vật. Mỗi cấp độ có 150 giây nếu bạn hoàn thành trong thời hạn được điểm thưởng. Sử dụng các phím mũi tên để chỉ đạo và di chuyển về phía trước và trở lại .

Điều khiển:

Sử dụng phím mũi tên để chơi trò chơi.

DrivingAdventureParking