חניה עיר ירוקה משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   21 66.67% with 3 votes

פרק יכול בצורה מדויקת ככל האפשר במרחב המסומן. אל תכה מכוניות ומכשולים אחרות. לכל רמה יש 150 שניות אם להשלים בתוך מגבלת הזמן לקבל ניקוד בונוס. השתמש במקשי חצים כדי לנווט ולנוע קדימה ואחורה.

בקרות משחק:
מקש חץ שימוש

כדי לשחק את המשחק.

DrivingAdventureParking