مسابقه جاذبه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

یک دکمه بازی چند نفره ساده و اعتیاد آور (شبیه سازی) است که هر کس می تواند لذت ببرید. آسان به انتخاب و بازی.

کنترل بازی:

یک دکمه کنترل با استفاده از نوار فضا.

RacingFruitCollecting JumpingDownload GravityRacer