Trò chơi thả trọng lực: The Twin Mystery Vortex of Doom Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Chơi trò chơi Gravity Falls, The Twin Mystery Vortex of Doom, và di chuyển Mabel và Dipper với nhau để có được tất cả các ngôi sao và điều hướng các cấp độ!

Điều khiển:
trong game

Funny Gravity-falls