جاذبه اردک 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   51 83.33% with 6 votes

بازی های جاذبه، خانه جوجه اردک!

کنترل بازی:

کلیدهای جهت دار برای حرکت می کند!
فاصله را فشار دهید برای تغییر جهت گرانش!
لمس کلید برای باز کردن دروازه!.
فضای مطبوعاتی به راه اندازی مجدد!

AdventureActionAnimal