Grave of Fire แมลงวัน - วัตถุที่ซ่อน เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   00

หาวัตถุที่แสดงด้านล่างซึ่งถูกซ่อนอยู่ในภาพ ค้นหาพวกเขาในระยะเวลาอันสั้นที่จะทำคะแนนเพิ่มเติม

ตัวควบคุมเกม:
เกมนี้เล่นกับเมาส์เท่านั้น

PuzzleGraveFireFliesHiddenObjects