کامیون بزرگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

رانندگی کامیون با خیال راحت به خط پایان در هر سطح بدون ایجاد خسارت زیاد کامیون. در راه، جمع آوری دلار برای به دست آوردن امتیاز بیشتر.

کنترل بازی:
را فشار داده تا کلید فلش - سرعت. انجمن مطبوعات پایین کلید فلش - برای معکوس.
مطبوعات چپ و راست کلیدهای پیکان - برای چرخاندن کامیون.

Collecting TruckTiming Grand