Graibot Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

360 retro trò chơi nền tảng hấp dẫn phong cách.
Mothership đã bị mất một số bánh răng trong không gian sâu và "Gravibot" đã được gởi đến phục hồi chúng!
Bạn chơi như'Gravibot', một robot gửi để tìm tất cả các bánh răng bị mất trong 15 lĩnh vực khác nhau của không gian. Khám phá, nhảy, tránh kẻ thù, thu thập tất cả các mảnh bị mất và trở về căn cứ trước khi thời gian chạy ra ngoài.

Điều khiển:

Sử dụng phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy.

RobotsSpace