Graibot بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

360 درجه گرانش سبک یکپارچهسازی با سیستمعامل پلت فرم بازی.
Mothership تا به برخی از چرخ دنده ها در اعماق فضا از دست داده و "Gravibot" فرستاده شده به آنها را بهبود می یابند!
شما به عنوان'Gravibot'، یک ربات فرستاده شده برای پیدا کردن همه چرخ دنده های از دست رفته در 15 بخش های مختلف فضا بازی. کاوش، پرش، اجتناب از دشمنان، جمع آوری تمام قطعات از دست رفته و بازگشت به پایگاه قبل از زمان اجرا می شود خارج.

کنترل بازی:

استفاده از کلیدهای جهت دار یا wasd به حرکت و پرش.

RobotsSpace