فرماندار تفاوت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

در این بازی شما باید برای پیدا کردن تنها یک تفاوت بین دو نوع از گل boards.You شگفت انگیزی دارند تنها سه دقیقه و هدف شما این است که چگونه بسیاری از سطوح شما می توانید در آن زمان برنده.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

DifferenceAndroid DefaultGovernor