دختر گوتیک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

اگر شما به دنبال پیدا کردن دختران گوتیک - این بازی برای شما است! یافتن دختر گوتیک درونی در شما با پانسمان در لباس گوتیک برای هالووین، و یا فقط به دلیل این که شما آن را می خواهم. شما می توانید انتظار برای دیدن خیلی بیشتر از خون آشام ها و گت دختران در اطراف. خون آشام ها حتی الهام گرفته از بازگشت به شیک گوتیک در نیویورک و باند فرودگاه مد پاریس! همچنین در برخی از لوازم جانبی سعی کنید برای مطابقت با سبک لبه سخت خود و آرایش.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس خود را به کلیک بر روی و از طریق شناور مو، لباس، و گزینه های لوازم جانبی.

Dress UpGirlVampireDressDress UpPunkHalloweenGothic