تروریست بی عرضه و نالایق بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3119 62% with 50 votes

مبارزه با بازیکنان هاکی که شما در رسیدن به رقیب قوس خود را. آماده شدن برای نبرد نهایی را به نفع خود.

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت می کند. همانطور که به حمله سنگین. ZX و ضربه ی سنگین.

ActionBeat 'em UpAdverGoon