ماهی خوب بد ماهی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   51 83.33% with 6 votes

پاپا یک امپراتوری، و او در حال حرکت است را در ballpark! باز کردن حق رای دادن سگ خود را گرم و شروع خدمت سوسیس سفارشی به بسیاری از طرفداران خود را! پیاز؟ خردل نان در شیکاگو به سبک؟ شما آن را کردم! پول، بهبود مشترک، و تبدیل شدن به پادشاه از سگ توپ پارک داغ!

کنترل بازی:
استفاده از موس به بازی

PuzzleFish