ماهی قرمز اتصال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   81 88.89% with 9 votes

ترکیب تمام goldfishes 2 2 و سعی کنید به حذف همه آنها را.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

WaterFishMatching Android GoldfishConnect