رفتن لباس سبز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

شما یک دختر سازگار با محیط زیست علاقه مند به ساخت یک تفاوت برای محیط زیست. شما عاشق حومه شهر و آن را قطعا شما را دوست دارد! لذت بردن از دوچرخه سواری خود را به افق آسمان تغییر رنگ با غروب خورشید و شما را درک زیبایی از طبیعت. برو سیاره سبز! مطمئنا شما در انتخاب لباس دوست داشتنی آلی خود را متوجه شده است.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpCountrysideFashionGirlSideDressDress UpCountryGoingGreen