برو در بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

پازل platformer شامل نوعی شیرینی خمیر مانند ناقص مانند بیگانه.

کنترل بازی:
استفاده از کلیدهای جهت دار برای حرکت می کند.

AdventureObstacle