Về trường Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   185 78.26% with 23 votes

Giúp cô gái này đã nhỡ chuyến xe buýt! Bạn phải giải quyết một loạt các thách thức và câu đố để giúp đây tiến đến mục tiêu của mình đạt học. Điểm và nhấp vào để giải quyết các câu đố và thoát ra để cấp độ tiếp theo. Nếu bạn gặp khó khăn, có một đoạn video đi bộ hữu ích thông qua, chỉ cần nhấp vào dấu hỏi trong trò chơi.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi bởi chỉ có chuột.

PuzzleAdventureAndroid GirlsSchool