برو او را بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

درایو بیش از تپه ها به عنوان شما صرفه جویی در مصرف سوخت. گرفتن سکه به خرید و ارتقا در این بازی از راه دور.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید. نوار فضایی به استفاده از غرفه. X برای استفاده از نیترو.

DrivingActionPurchase Equipment Upgrades