برو بلوک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

جف کشف یک اسلحه جادویی، و او به جهان دیگری از سحر و جادو های این تفنگ ساچمهای فرستاده شد! هیولا های وحشی در حال اجرا وجود دارد و آنها سیستم ایمنی به این تفنگ ساچمهای! اما جف می توانید این اسلحه را برای شلیک کردن بلوک به منظور سر و صدا هیولا استفاده کنید. بیا، مراقب باشید!

کنترل بازی:
کلید های arrow و یا W، A، D حرکت می کند. کلید ماوس را به هدف، سمت چپ کلیک کنید به ساقه بلوک به منظور سر و صدا دشمنان.

ShootingAdventurePlatformsShotgunMonstersBlocks