Gnomeo و ژولیت - اشیاء مخفی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   4314 75.44% with 57 votes

پیدا کردن اشیاء نمایش داده شده در زیر، که در تصویر پنهان شده است. پیدا کردن آنها را در مدت زمان کوتاه به نمره بیشتر.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Android Hidden ObjectsDefaultGnomeoJuliet