gnocchi เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   01

มันเป็นอาหารอิตาเลียนในความเป็นจริงคำ gnocchi ในวิธีอิตาเลียน

ตัวควบคุมเกม:
เกมนี้เล่นกับเมาส์เท่านั้น

KidsGirlFoodCookingGirlsGnocchi