شاهزاده خانم پری زرق و برق لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2912 70.73% with 41 votes

شما 'دیده ام تینکر بل، شما' من در مورد پری دندان شنیده و شما 'ام همه چیز در مورد پری قند آلو، اما شما همیشه فرصت برای دیدار با پری زرق و برق؟ نه تنها از آن می شود شانس خود را برای دیدار یک، شما 'قادر خواهید بود به او لباس و بازی با او را به خوبی! همانطور که هر زرق و برق پری محترم (نه به ذکر است شاهزاده خانم!)، او می پوشد بسیاری از زرق و برق دار، پر تلالو لباس های که جرقه را به نور خورشید جادویی و ترکیب بی پایان به عنوان 'واقعا چیزی وجود دارد شما می توانید سایش که رد بشن خود را داشته باشند.' تی او دست کت و شلوار. لذت بردن از!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpFaerieFantasyPrincessGirlsGlitterFairy