زرافه بسکتبال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   82 80% with 10 votes

چه کسی گفت: زرافه می تواند ورزش بازی نیست؟ بنابراین در اینجا ما دوستان من، در مسابقات قهرمانی بزرگترین زرافه در جهان '. شما می توانید به هر دو همه چیز را در همان زمان. روز اول خود را به آرامش شما را با بازی این بازی بسکتبال و دوم استراتژی خود را به شما در بهبود با بازی بسکتبال زرافه را به نفع خود مسابقه!

کنترل بازی:
ماوس - هدف / شوت
فاصله - بلند کردن توپ.

ShootingThrowingBallBasketballAnimalGiraffe