Ghost Ship Spot The Difference Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   202 90.91% with 22 votes

Thú vị trò chơi, tác phẩm nghệ thuật đẹp, hình ảnh đa dạng: tất cả những gì bạn cần để thư giãn. Tìm thấy năm sự khác biệt giữa hai hình ảnh.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

DifferenceAndroid GhostShipSpot