Nhận được sẵn sàng cho ngày của bạn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Cô gái tuyệt đẹp trong trò chơi thời trang này được mặc quần áo với người bạn thân nhất của cô. Họ đang gặp gỡ với bạn trai của họ trong thanh thú vị nhất trong thành phố: bạn sẽ phải được hoàn hảo để bạn trai của bạn chỉ có đôi mắt cho bạn.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Dress UpGettingReadyYourDate