میکروب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   23 40% with 5 votes

از میکروب پاک کردن بدن. در میکروب بازی شما نیاز به از بین بردن تمام میکروب ها در بدن است. میکروب تنها می تواند در گروه های رنگ دو یا بیشتر برداشته شود. شما باید 6 زندگی در بازی. از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMouse SkillAndroid Germs