GEORGIE HENLY قبل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   137 65% with 20 votes

زمستان است و به همین ترتیب همه از لباس های مد روز فوق العاده آن است. به عنوان یک سبک شما می توانید بسیاری از ستاره های هالیوود به شما می آیند قبل فصلی. آن اتفاق می افتد GEORGIE HENLY برای یکی قبل معروف خود به شما آمده است. کمک به او برای انتخاب چه لباس، لوازم جانبی و آرایش برای پوشیدن دارم به طوری که او می تواند فصل در سبک مناسب است.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

MakeoverCelebrityWinterClothesSnowDress UpCuteAccessoriesMakeoverGeorgieHenly