Georganism משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   120 100% with 12 votes

עזרה שלושה יצורים ג'לי צבעוניים לחקור את העולם על ידי עבודה משותפת.
שלב ולהחליף בין יצורי ג'לי כדי לחקור את האיים המסתוריים.


בקרות משחק:
שמאל / ימין כדי להזיז
עד לקפוץ (תו הכחול)
למעלה / למטה / שמאלה / ימינה לשחות (דמות אדומה) Tab טוויטר / שטח כדי לשנות את אופי
הזן - שילוב תווים

AdventureObstacleGeorganism