Georganism بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   120 100% with 12 votes

راهنما سه ژله موجودات رنگارنگ جهان اکتشاف با همکاری با یکدیگر. انجمن ترکیب و متناوب بین موجودات ژله به کشف جزیره مرموز.

کنترل بازی:
چپ / راست به حرکت انجمن پرش (شخصیت آبی) انجمن بالا / پایین / چپ / راست به شنا کردن (شخصیت قرمز) است انجمن Content / فضا برای تغییر شخصیت
را وارد کنید - ترکیب شخصیت

AdventureObstacleGeorganism